Samordnerkursus

Nogle siger, at der skal en hel landsby til for at opdrage et barn.

Hvis det er tilfældet, er landsbyen i dag skiftet ud med barnets netværk, som kan være venner og andre sociale relationer, der er værdifuldt for barnet. Begrebet familierådslagning er en beslutningsmodel, der netop arbejder med det udvidede netværk omkring barnet. Med barnet i fokus er grundtanken i metoden, at netværket omkring et barn har unik kundskab, erfaringer og ressourcer, som gør det muligt for netværket at træffe konstruktive beslutninger om barnets hverdag.

Seminaret vil  klæde kursisterne på til at bruge metoden familierådslagning. Man vil bl.a. få redskaber til at hjælpe familien med at blive den bærende ressource for at ændre på de udfordringer, de står med.

Seminaret henvender sig til fagpersoner, som arbejder med forebyggende indsatser med familier og derfor gerne vil dygtiggøre sig inden for metoden familierådslagning via en praksisorienteret tilgang.

Kompetencemål
Efter seminaret vil du:

  • Identificere og anvende barnets, familiens og netværkers ressourcer og kompetencer.
  • Få redskaber til at klæde familien på til at holde et møde uden, at en fagperson er tilstede.
  • Skabe øget bevidsthed om barnets og den unges behov.
  • Få værktøjer til at inddrage netværk som en del af løsningsmodellen.
  • Kunne etablere et samarbejde mellem familie og socialforvaltning.


Hvornår?
Vi afholder løbende seminarer, kontakt 53883417 for mere info.

Memoxakademiet | Tlf. 53 88 34 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30