Modul 1 - Personlig bevidsthed

Formålet med dette modul er at skabe en øget bevidsthed om, hvad der driver, begrænser og motiverer dig. Gennem større forståelse for din personlige drivkraft og mulige forbehold bliver det nemmere at hjælpe familierne med de samme spørgsmål. Når vi bliver mere bevidste om, hvad det er, der driver os, kan vi bedre styre vores eget og andres liv i en ønsket retning. Undervisningsformen veksler mellem praksisorienterede oplæg, korte teoretiske indlæg, praktiske øvelser ud fra cases og diskussion i plenum.

 

Kompetencemål

Efter modul 1 vil du:

  • have oparbejdet en basal viden og bevidsthed om egne såvel som andres personlige behov og værdier
  • have opnået indsigt i parforholdets dynamik, moderrollen og faderrollen samt måder at kortlægge og kommunikere med forskellige personligheder
  • generelt have øget din personlige bevidsthed og fået indsigt i, hvordan dine egne forforståelser virker ind i det konkrete arbejde som familiebehandler.

 

Undervisere og oplægsholdere

Det første modul på familiebehandleruddannelsen varetages af to af Memox' solide tovholdere og passionerede undervisere: Pædagog og psykoterapeut Amelevi Hounou Rathleff samt Chefkonsulent og Socialfaglig Koordinator Rikke Burrild. Du kan læse lidt mere om dem begge nedenfor. Ud over Amelevi og Rikke vil der også være oplæg fra relevante fagfolk.

Rasmus Bagger 

Rasmus er  foredragsholder, performance coach og mental træner for topeliten i erhvervslivet og sportens verden. 

Rasmus er tidligere professionel atlet og har vundet mange internationale titler i forskellige sportsgrene, herunder de europæiske mestre i moderne Pentathlon, og er blevet nomineret som den bedste motiverende coach i Danmark. 

Rasmus Bagger

Amelevi Hounou Rathleff

Amelevi er indehaver af Memox - multietnisk mentorordning og familiebehandling, og er kvinden bag etableringen af Memox Familiebehandleruddannelse.


Amelevi er blandt andet uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør samt som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Amelevi

 


Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30