Modul 6 - Netværk og tværfagligt samarbejde

Formålet med dette modul er at give deltagerne en generel viden om familiebehandlerarbejdets mange berøringsflader, samarbejdsparter og interessenter. Der arbejdes med grundlæggende teorier om netværksdannelse og samarbejdsformer samt praksisorienterede situationer og cases. Hvad får man ud af at samarbejde? Hvordan inddrager man bedst relevante instanser rundt om barnet/familien? Hvordan kan man som familiebehandler blive en rigtig god samarbejdspartner og vise andre vejen for det gode samarbejde?

Derudover fokuserer vi på kravene til den skriftlige dokumentation i familiebehandlingen, og på hvordan man som familiebehandler håndterer handleplaner, livsretning og fokusområder.

 

Kompetencemål

Efter modul 6 vil du 

  • have tilegnet dig grundlæggende viden om det netværk, som udgør en familiebehandlers platform for samarbejde
  • kunne redegøre for og bruge begreber og værktøjer, som kan bringes i spil i forbindelse med tværfagligt samarbejde med eksterne aktører, og når det personlige netværk til hjælp og støtte i en familie skal kortlægges
  •  være klædt på til at håndtere det dokumentationsarbejde, som er en vigtig og væsentlig del af familiebehandlerens hverdag.

 

Undervisere

Undervisningen på modul 6 varetages af to stærke undervisere fra Memox’ ledelse: Indehaver Amelevi Hounou Rathleff og socialrådgiver Maria Bredgaard. Du kan læse lidt mere om dem begge nedenfor. Ud over Amelevi og Ida vil der også være oplæg fra relevante fagfolk på modulet.

Amelevi Hounou Rathleff

Amelevi er indehaver af Memox - multietnisk mentorordning og familiebehandling, og er kvinden bag etableringen af Memox Familiebehandleruddannelse.

Amelevi er blandt andet uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør samt som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Amelevi

Maria Bredgaard 

Maria Bredgaard er uddannet socialrådgiver og certificeret familiekonsulent fra Memox´ Familiebehandleruddannelse. 

Hun har omkring ni års erfaring inden for myndighedsområdet med udsatte børn og unge. Hun har desuden erfaring som konsulent og underviser inden for det socialfaglig område og er beskikket censor ved Socialrådgiveruddannelsen.

Hun arbejder i dag som familiekonsulent i Helsingør Kommune, hvor hun bl.a. varetager en del af den forebyggende indsats for flygtningefamilier.

Maria Bredgaard

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30