Modul 4 - Praksis- og løsningsorienterede metoder

Formålet med dette modul er at give dig et bredt overblik over de forskellige pædagogiske metoder og redskaber, og hvordan du konkret arbejder med Memoxmetoden. Du vil få inspiration til hvordan du kan guide og skabe forandring gennem andre. Vi vil kigge på koordinatorrollens funktion – herunder, de muligheder, dilemmaer og udfordringer den kan rumme. Vi skal bl.a. kigge på, hvordan man skaber følgeskab og samarbejde i sin rolle som koordinator, hermed også betydningen af hvordan man sætter rammen i et samarbejde.  Gennem modulet inddrager vi jeres konkrete erfaringer, og undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori, praksisnære øvelser, dialog, diskussioner, oplæg mm.

Kompetencemål:

Efter modul 4 vil du:

  • Have tilegnet dig et bredt kartotek af pædagogiske redskaber og metoder, der kan bruges i rollen som koordinator.
  • Blive skarpere på rollefordelingen samt positioneringen af dig selv i rollen som koordinator.
  • Have fået redskaber til kreative løsningsmodeller.


 

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30