Modul 3 - Kriser, svigt og sorgs betydning i familiearbejdet

Formålet med dette modul er at give dig indsigt i betydningen af kriser, svigt og sorg i familiebehandlingen. Vi kommer ind på håndteringen af overgreb (seksuelle, fysiske og psykiske overgreb). Du får desuden indsigt i, hvordan man vurderer et overgrebs karakter, og hvordan man konstruktivt kan arbejde med det i familiebehandlingen.

 

Kompetencemål

Efter modul 3 vil du have:

  • tilegnet dig grundlæggende viden om praktisk håndtering af kriser, svigt og sorgarbejde, herunder tolkning af tegn, vurdering af, hvornår der er tale om et overgreb af den ene eller anden karakter
  • fået indsigt i italesættelse og bearbejdning af  kriser, svigt og sorg
  • fået viden om traumatiserende begivenheder og reaktionsmønstre, samt hvordan man som familiebehandler kan håndtere og arbejde med det

 

Underviser

Vi har allieret os med psykolog Anne Kaplan, som har tilrettelagt et undervisningsprogram, hvor du bliver indført i, hvordan vi fra et teoretisk ståsted kan forstå traumer, kriser og overgreb, og hvordan vi kan anvende disse forståelser i praksis. Du kan læse lidt mere om Anne herunder.

Anne Kaplan


Anne Kaplan er autoriseret klinisk psykolog med egen praksis på Frederiksberg. Hun har mange års klinisk erfaring med at arbejde med store børn, unge og familier blandt andet gennem sit arbejde på JanusCentret og Psykiatrifondens UngdomsProjekt. Ligesom hun gennem fem år var medstifter og leder af CeNSE – Center for Narrativ Samtale og Edukation.

Anne har over 15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier. Siden 2003 har Anne specialiseret sig i seksuelle overgrebsproblematikker. Hun har en bred psykologisk erfaring med at arbejde med unge og voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og har kendskab til de problematikker, man efterfølgende kan opleve.

Se også Annes hjemmeside: kaplan-praksis.dk

 

AnneKaplan-2500 px 2-2

Memox - Multietnisk mentorordning og familiebehandling | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | Fyn | Jylland | CVR: 37851582