Modul 3 - Koordinatorrollen; vilkår, dilemmaer og rammer

Formålet med dette modul er at skabe en øget bevidsthed om de organisatoriske, politiske og økonomiske rammer, man som koordinator agerer indenfor. Du vil blive klogere på, hvordan du rummer situationer, der kan være udfordrende, og hvordan du skal agere indenfor de politiske rammer og beslutninger, som du måske ikke altid er enig i. Du vil derudover få redskaber til bedst muligt at navigere og koordinere blandt forskellige aktører i krydsfeltet mellem praksis samt organisatoriske og/eller politiske forventninger. Desuden vil du få indblik i indvirkningen af den skriftlige kommunikation/dokumentationsarbejdet.

Kompetencemål:

Efter modul 3 vil du:

  • Have tilegnet dig bevidsthed om, hvordan man som koordinator agerer indenfor de organisatoriske, politiske og økonomiske rammer.
  • Tilegnet dig grundlæggende redskaber om krydsfelter og rammer indenfor skriftlig kommunikation.
  • Fået redskaber til at etablere tillid og ageren i rollen som koordinator.


 

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30