Modul 2 - Kommunikation, motivation og samarbejde

Som koordinator er det vigtigt, at du formår at skabe løsninger, forandringer og motivation. Formålet med dette modul er derfor at styrke din evne til at kommunikere med integritet, autoritet og ligeværdighed, herunder give dig indsigt i hvordan du håndterer konflikter og fastholder dit fokus.

Med praksisorienterede situationer og cases fokuserer vi yderligere på, hvordan samarbejde kan understøttes kommunikativt.

Kompetencemål:

Efter modul 2 vil du:

  • Have tilegnet dig grundlæggende viden om forskellige former for kommunikation, herunder samtaleteknikker, feedback og nonverbal kommunikation.
  • Opnået en forståelse for, hvordan man kan skabe resultater gennem andre via kommunikation.
  • Fået indsigt i det essentielle vedrørende det løsningsfokuserede mindset og hvordan man kan arbejde med at skabe forandringer i praksis.
  • Fået redskaber til at facilitere samarbejder, som er tro mod motivation, vision og mission.

 

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30