Modul 2 - Barnet og den unges udvikling

Formålet med dette modul er at give et godt indblik i nogle af de væsentlige teorier om barnet og den unges udvikling. Vi arbejder desuden med identitetsdannelse, begreber og definitioner, tegn og tolkning i forhold til omsorgssvigtede børn og diagnosebørn. Vi fokuserer også på legens betydning i familiebehandlingen, blandt andet som kommunikationsgreb og som en del af udviklingen.

 

Kompetencemål

Efter modul 2 vil du: 

  • have oparbejdet basal viden om barnets og den unges fysiske og psykiske udviklingstrin.
  • kunne redegøre for væsentlige teorier og begreber og de konkrete og praksisorienterede tiltag, der kan spille en vigtig rolle i familiebehandlingen.
  • have oparbejdet viden om psykiske diagnoser, unges misbrug, selvmedicinering og afvænning og indsigt i, hvordan man konkret arbejder med disse problematikker i familiebehandling, herunder hvilke konkrete greb og redskaber man som familiebehandlere kan bringe i spil i de forskellige situationer.

 

Undervisere og oplægsholdere

Til at undervise i modul 2 har vi hyret psykolog Katrine Spiegelhauer som har en bred terapeutisk og undervisningmæssig erfaring i børn og unges udvikling.  Modulet byder desuden på oplæg med hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen og læge Søs Wollesen.

 

Gry Skytte Egsgaard 

Gry Skytte Egsgaard er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har specialiseret sig i tilknytning, mentalisering og børns udvikling inden for familiens rammer og i samspillet med nære omsorgspersoner.

Gry er privatpraktiserende psykolog og arbejder med behandling af børn, unge og familier, både når familierne selv henvender sig og når kommunen ønsker hjælp til familien. 

Herudover laver hun børnepsykologiske undersøgelser, samspilsvurderinger og undersøgelser af forældrekompetence. I en årrække har Gry også fungeret som underviser og supervisor for familiepsykologer, familiebehandlere og socialrådgivere, særligt med fokus på interventioner i familier, forståelse af mentalisering, tilknytning og samspil, samt skabelse af forandring i komplekse kontekster.

 

Gry Skytte sort og hvid

Ann Elisabeth Knudsen

Ann Elisabeth Knudsen er lektor i dansk og psykologi. Hun har gennem årene specialiseret sig inden for neuropsykologi og hjerneforskning, herunder blandt andet hjernens funktioner og udvikling hos børn og unge med vanskeligheder.

Ann har i en årrække fungeret som konsulent på skoler, hvor hun er med til at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer.

Ann holder oplæg om sin nye bog "Diagnose eller opdragelse?". Du kan læse meget mere på Anns hjemmeside: ann-e-knudsen.dk

 

Ann-Elisabeth-Knudsen

Søs Wollesen

Søs Wollesen er uddannet læge, zoneterapeut, akupunktør og psykoterapeut. Hun er forfatter til flere bøger om sundhed og kan også skrive efterspurgt foredragsholder på sit CV. Søs er ansat som læge på Slagelse Sygehus og har desuden egen klinik, hvor hun rådgiver private patienter om bl.a. kost og sundhed. sos

Memox - Multietnisk mentorordning og familiebehandling | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | Fyn | Jylland | CVR: 37851582