Modul 1 - Personlig bevidsthed

Formålet med dette modul er at skabe en øget bevidsthed om, hvad der driver, begrænser og motiverer dig. Gennem større forståelse for din personlige drivkraft og mulige forbehold bliver det nemmere at hjælpe familierne med de samme spørgsmål. Når vi bliver mere bevidste om, hvad det er, der driver os, kan vi bedre styre vores eget og andres liv i en ønsket retning. Undervisningsformen veksler mellem praksisorienterede oplæg, korte teoretiske indlæg, praktiske øvelser ud fra cases og diskussion i plenum.

 

Kompetencemål

Efter modul 1 vil du:

  • have oparbejdet en basal viden og bevidsthed om egne såvel som andres personlige behov og værdier
  • have opnået indsigt i parforholdets dynamik, moderrollen og faderrollen samt måder at kortlægge og kommunikere med forskellige personligheder
  • generelt have øget din personlige bevidsthed og fået indsigt i, hvordan dine egne forforståelser virker ind i det konkrete arbejde som familiebehandler.

 

Undervisere og oplægsholdere

Det første modul på familiebehandleruddannelsen varetages af to af Memox' solide tovholdere og passionerede undervisere: Pædagog og psykoterapeut Amelevi Hounou Rathleff samt socialrådgiver og socialfaglig koordinator Henny Fruerlund. Du kan læse lidt mere om dem begge nedenfor. Ud over Amelevi og Henny vil der også være oplæg fra relevante fagfolk.

Amelevi Hounou Rathleff

Amelevi er indehaver af Memox - multietnisk mentorordning og familiebehandling, og er kvinden bag etableringen af Memox Familiebehandleruddannelse.


Amelevi er blandt andet uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør samt som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Amelevi

Henny Fruerlund

Henny arbejder til daglig som socialfaglig koordinator i Memox. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har en uddannelse i familierådgivning og som supervisor.

Henny har mange års erfaring som familieplejekonsulent både med tilsyn og som familieplejer.

 

Henny

Memox - Multietnisk mentorordning og familiebehandling | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | Fyn | Jylland | CVR: 37851582