Socialt arbejde i praksis

Kursus for ledige, der gerne vil arbejde med familier, børn og unge

6 ugers kursus, der styrker og udvikler dine kompetencer inden for det socialfaglige arbejde.

Er du ledig med en jobplan, og vil du gerne opkvalificere dine kompetencer inden for arbejdet med børn, unge og familier? Så er dette kursus lige noget for dig.


Kurset består af 6 moduler, som har fokus på at styrke dine personlige og faglige profil og dermed øge dine muligheder for at komme i arbejde.


  1. Personlig udvikling 
  2. Relationsarbejde, der flytter mennesker
  3. Forandringsskabende kommunikation 
  4. Løsningsfokuseret mindset i tværfagligt samarbejde
  5. Den private og professionelle balance i det socialfaglige arbejde
  6. Konflikthåndtering med fokus på dialog


1. Personlig udvikling

Hvad er det, der driver, begrænser og motiverer dig? Det giver kursets første modul om personlig udvikling dig en øget bevidsthed om. Du opnår dermed en større forståelse for din personlige drivkraft og mulige forbehold, som vil gøre det nemmere for dig som fagprofessionel at hjælpe familier, børn og unge med at skabe udvikling og positive forandringer.
På modulet vil du også lære kunsten at præsentere og profilere dine personlige styrker og faglige kompetencer – både på sociale medier og i virkeligheden. Der vil blive vekslet mellem teori, praksisnære øvelser og coaching.  


2. Relationsarbejde, der flytter mennesker

Vi fokuserer på betydningen af relation og alliance, herunder etablering af tillid i det socialfaglige arbejde. Du bliver klogere på, hvad der er på spil i magtforholdet i relationen, og du får øget din forståelse for de etiske dilemmaer, der kan opstå i relationsarbejdet. Du får desuden redskaber til at italesætte og bearbejde udfordringer, som familier, børn og unge kan befinde sig i.


3. Forandringsskabende kommunikation

I dette modul dykker vi ned i sammenhængen mellem kommunikation og dét at skabe forandring.
Du vil lære at omsætte og implementere empowerment metoden i praksis, og derigennem være med til at skabe en positiv forandring gennem bevidstgørelsesprocessen for den enkelte.
Du vil desuden arbejde med konkrete øvelser, og få redskaber til den svære og den gode samtale med forældre, barnet og den unge.


4. Løsningsorienteret mindset i tværfagligt samarbejde

Modulet fokuserer på grundlæggende teorier i netværksdannelse og samarbejdsformer med praksisorienterede situationer og cases. Du vil lære, hvordan du som fagprofessionel bedst inddrager relevante instanser rundt om barnet/familien, og herunder hvordan du bliver en god samarbejdspartner og viser andre vejen for det gode samarbejde.
Du vil tilegne dig grundlæggende viden, begreber og værktøjer, som kan bringes i spil i forbindelse med tværfagligt samarbejde med eksterne aktører, og når det personlige netværk til hjælp og støtte i en familie skal kortlægges.

  

5. Den private og professionelle balance i det socialfaglige arbejde 

 Du bliver undervist i konkrete redskaber og metoder, som forbereder og ruster dig til nogle af de praktiske udfordringer og arbejdssituationer, man skal kunne håndtere, når man arbejder med mennesker - særligt familier, børn og unge. Du får fokus på både andres og egen agenda i relationen, og hvor meget du skal give af sig selv i det relationelle arbejde, herunder også en forståelse for at navigere i gråzonerne.


6. Konflikthåndtering med fokus på dialog

På modulet vil du få indblik i de forskellige typer af konflikter, som kan opstå i arbejdet med mennesker. Med øget viden om den dialogskabende tilgang lærer du konstruktivt og effektivt at håndtere konflikter, og du bliver skarp på at gennemskue konfliktsituationer, inden de eskalerer. Modulet omfatter desuden praksisnære øvelser med fokus på tværkulturel dialog.


Praktisk info

Der vil være undervisning fra kl. 10-15, mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag hjemmearbejdsdag. 

Dato: 
Uge 41, 43, 44, 45, 46, 47

 

Information til ledige:

Du kan søge om at få kurset betalt via din a-kasse, hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan også søge dit jobcenter om at få kurset bevilget af dem, hvis du ikke er berettiget til kursus via a-kassen. Eller du kan vælge at betale kurset selv, kontakt Duygu Cakir for mere info. 

Tel: 53 88 34 17
Mail: duy@memoxakademiet.dk 


Prisen er kr. 24.898,92 (ugepris er kr. 4.149,82).

 

Køb
IMG_5688 2-kopi