Modul 3 - Kriser, svigt og sorgs betydning i familiearbejdet

Formålet med dette modul er at give dig en indsigt i kriser, svigt, overgreb og sorgs betydning i arbejdet med familier.
Vi arbejder med håndteringen af overgreb – og vi klæder dig på til at kunne vurdere et overgrebs karakter samt til konstruktivt at kunne arbejde hermed.
Modulet indeholder blandt andet tegn og symptomer på at have været udsat for overgreb, senfølger efter overgreb samt viden om lovgivningen på området.

Vi præsenterer jer for redskaber og veje at gå i arbejdet med vores målgruppe. Og vi vil på modulet arbejde med en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser samt inddrage fortællinger fra folk, der har været udsat for overgreb.

 

Kompetencemål

Efter modul 3 vil du have:

  • Tilegnet dig en grundlæggende viden om krisearbejdets mange udslag.
  • Viden om traumatiserende begivenheder og reaktionsmønstre, herunder tolkning af tegn og vurdering af, hvornår der er tale om et overgreb af den ene eller anden karakter.
  • Viden om praktisk håndtering af kriser og traumer.
  • Udvalgte redskaber til og viden om, hvordan man som familiebehandler kan håndtere og arbejde med mennesker, der har været udsat for overgreb.
  • Samt opnået fundamental viden om overgrebspakken og din underretningspligt.

 

Underviser

Vi har allieret os med psykolog Anne Kaplan, som har tilrettelagt et undervisningsprogram, hvor du bliver indført i, hvordan vi fra et teoretisk ståsted kan forstå traumer, kriser og overgreb, og hvordan vi kan anvende disse forståelser i praksis. Du kan læse lidt mere om Anne herunder.

Anne Kaplan


Anne Kaplan er autoriseret klinisk psykolog med egen praksis på Frederiksberg. Hun har mange års klinisk erfaring med at arbejde med store børn, unge og familier blandt andet gennem sit arbejde på JanusCentret og Psykiatrifondens UngdomsProjekt. Ligesom hun gennem fem år var medstifter og leder af CeNSE – Center for Narrativ Samtale og Edukation.

Anne har over 15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier. Siden 2003 har Anne specialiseret sig i seksuelle overgrebsproblematikker. Hun har en bred psykologisk erfaring med at arbejde med unge og voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og har kendskab til de problematikker, man efterfølgende kan opleve.

Se også Annes hjemmeside: kaplan-praksis.dk

 

AnneKaplan-2500 px 2-2

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30