Forebyggelse af anbringelse

Det er menneskeligt at fejle, men hvem ønsker ikke at forebygge en krise? 

I perioder kan man som familie være udfordret og have det svært. Det kan have en betydning for barnets eller den unges behov og trivsel. Med kurset vil vi gerne hjælpe de forældre, der står i en udfordrende situation, hvor de frygter, at deres barn bliver anbragt.

Kurset henvender sig til forældre, som har brug for hjælp til forbyggende indsatser, og til forældre, der allerede er i dialog med kommunen omkring deres børns trivsel.

På kurset vil man som forældre få praksisorienterede løsninger til at hjælpe med de udfordringer, I står med. Her fokuserer vi på forældrenes relation med barnet og trivsel derhjemme. Samtidig klæder vi forældre på til at opnå en dybere forståelse for, hvordan det gode samarbejde mellem skole og system bedst opnås. Undervisningsformen veksler mellem praksisorienterede oplæg, korte teoretiske indlæg, praktiske øvelser ud fra cases og diskussion i plenum.

 

Kompetencemål
Efter vil du:

  • Have opnået konkret viden om, hvornår og af hvem børn anbringes.
  • Få konkrete redskaber og anvisninger til, hvordan du sammen med familien kommer i trivsel.
  • Forstå, hvilken betydning samarbejde kan få for dig og dit barn.
  • Få redskaber til det gode samarbejde med skole/system.
  • Få styrket dine forældreevner.

 

Undervisere og oplægsholdere
Vores kursus bliver afholdt af Memox´ solide tovholder og passioneret underviser: Pædagog og psykoterapeut Amélevi Hounou Rathleffsamt.

 

Hvor og hvornår?
Kurset foregår i Memox' lokaler på Eliasgade 10, 2300 København S.
Hvert kursus foregår over to dage i tidsrummet 17-20.
Kursus datoer: 2.3.20. og d. 4.3.20.

 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til kursets indhold, som du ikke kan finde svar på herinde, er du velkommen til at kontakte
Duygu Cakir, duy@memoxakademiet.dk, tlf.: 5388 3417 eller Dorte Petersen, Dorte@memox.dk eller på tlf.: 5389 3317.

Amelevi Hounou Rathleff

Amelevi er indehaver af Memox - multietnisk mentorordning og familiebehandling, og er kvinden bag etableringen af Memox Familiebehandleruddannelse.


Amelevi er blandt andet uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør samt som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Amelevi

Memoxakademiet | Tlf. 53 88 34 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30