Familieseminar – i fællesskabets tegn

Når hverdagen tager over, og forpligtelser skal passes, glemmer man af og til at tjekke ind og vedligeholde den gode trivsel.

Et weekendophold med hele familien er derfor en god mulighed for at skabe større trivsel og fællesskab i familien. Familieseminaret vil være en udfordrende, lærerig og ikke mindst sjov weekend, der vil styrke familien i fællesskabets tegn.Efter weekendopholdet vil I som forældre have opnået redskaber til at opnå bedre samvær med jeres børn og have fået øget indsigt i jeres børns behov. På opholdet vil I som forældre også få ideer og inspiration til gode og kreative måder at være sammen med jeres børn på.

Seminaret vil også give redskaber til børn og unge, der styrker deres kommunikationsevner og selvtillid, så de på sigt får bedre muligheder for at blive hørt og mødt i deres behov og meninger.

 

Kompetencemål
Efter seminaret vil du: 

  • Få redskaber til ideer og muligheder til bedre samvær med dine børn.
  • Blive bedre til at se dine børns behov, og hvordan du afdækker dem.
  • Have praktiske redskaber til at støtte dine børn i deres udfordringer.
  • Blive kreativ på, hvordan du får løst specifikke hverdagsproblemer.
  • Få indsigt og lære fra de deltagendes erfaringer.
  • Kunne kortlægge og kommunikere både din egen, men også dine børns behov og værdier.

 

Undervisere og oplægsholdere
Seminaret vil blive holdt af Memox' solide tovholder og passioneret underviser: Pædagog og psykoterapeut Amelevi Hounou Rathleff.

 

Hvornår?
Første hold starter d. 13.03.20 -16.03.20 og andet hold d.30.10.20 - 02.11.20.


Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til seminarets indhold, som du ikke kan finde svar på herinde, er du velkommen til at kontakte
Duygu Cakir, duy@memoxakademiet.dk, tlf.: 5388 3417 eller Dorte Petersen, Dorte@memox.dk eller på tlf.: 5389 3317.

 

Amelevi Hounou Rathleff

Amelevi er indehaver af Memox - multietnisk mentorordning og familiebehandling, og er kvinden bag etableringen af Memox Familiebehandleruddannelse.


Amelevi er blandt andet uddannet pædagog, psykoterapeut og parterapeut og har i mange år arbejdet på kvindekrisecentret Den Åbne Dør samt som myndighedssagsbehandler i et børnefamilieteam.

Amelevi

Memoxakademiet | Tlf. 53 88 34 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30