Eksamination

Det afsluttende modul 7 i Memox’ Familiebehandleruddannelse består af en mundtlig eksamination, hvor den enkelte deltager får mulighed for at afprøve de færdigheder og refleksioner, som han eller hun har oparbejdet gennem de foregående seks moduler.

 

Tilmeldingskrav til eksamen

For at kunne tilmelde sig den afsluttende eksamen er det en forudsætning, at deltageren:

  • skal have gennemført alle moduler 
  • har deltaget aktivt i undervisningen i forhold til kommunikation, feedback og hjemmeopgaver
  • har max 10 procents samlet fravær, svarende til 13, 2 timer. (Det samlede fravær må dog ikke ligge på et enkelt modul).

Såfremt deltageren har for meget fravær, er der mulighed for at gennemføre manglende moduler på det kommende hold og gå til eksamen med dette hold.

 

Eksamensform

Individuel, mundtlig med forberedelse (i alt 60 minutter; 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination inkl. votering). 

Eksamen er åben. Det er et krav, at den enkelte deltager overværer eksaminationerne den samme dag, som han eller hun selv skal til eksamen. 

 

Censurform

Ekstern censur

 

Bedømmelsesform

Bestået / Ikke bestået

 

Bedømmelseskriterier

Udgangspunktet for eksaminationen er en case, der tager udgangspunkt i en eller flere af de udfordringer, der kan være forbundet med familiearbejdet.

Ud fra den viden, læring og praktiske indsigt, som eksaminanden har tilegnet sig undervejs i forløbet, skal han/hun kunne give sine bud på, hvordan casens udfordringer kan håndteres og løses.

I bedømmelsen lægges der afgørende vægt på, at eksaminanden:

  • viser forståelse for og indsigt i den løsningsorienterede og forandringsskabende tilgang til familiearbejdet
  • kan redegøre for egne værdier og mål - og den betydning, de eventuelt har i forhold til at få løst en opgave
  • viser forståelse for og indsigt i betydningen af samarbejdet på tværs i familiebehandlerens arbejde
  • kan redegøre for begreber og socialpolitiske tiltag som eksempelvis overgrebspakken og underretningspligten.
  • viser en forståelse af at kunne arbejde målorienteret og dokumenterende i indsatsen.

 

Reeksamination

Det er muligt at tilmelde sig en reeksamination, hvis man ikke består sin eksamen, eller hvis man af andre årsager bliver nødt til at afmelde. Prisen er  500 kr.

Ved reeksamination får man mulighed for at tilmelde sig eksamen på det førstkommende modul 7 (på det efterfølgende hold), ligesom man får feedback på sin præsentation, så man har mulighed for at reflektere over, hvor der kan gøres en ekstra indsats.

 

 

 

Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30