Dagsholdet -August 2022

Dagsholdet vil ligge i hverdagene fra onsdag til fredag

Modul 1 - Personlig bevidsthed

Onsdag den 17. august kl. 09-17
Torsdag den 18. august kl. 09-17
Fredag den 19. august kl. 09-15

 

Modul 2 - Barnet og den unges udvikling

Onsdag den 14. september kl. 09-17
Torsdag den 15. september  kl. 09-17
Fredag den 16. september kl. 09-15

 

Modul 3 - Kriser, svigt og sorgs betydning
i familiearbejdet

Onsdag den 12. oktober kl. 09-17
Torsdag den 13. oktober kl. 09-17
Fredag den 14. oktober kl. 09-15

 

Modul 4 - Kulturforskelle i familiestrukturer
og opdragelsesformer

Onsdag den 9. november kl. 09-17
Torsdag den 10. november kl. 09-17
Fredag den 11. november kl. 09-15

 

Modul 5 - Forandring og kommunikation

Onsdag den 30. november kl. 09-17
Torsdag den 1. december kl. 09-17
Fredag den 2. december kl. 09-15

 

Modul 6 - Netværk og tværfagligt samarbejde

Onsdag den 4. januar kl. 09-17
Torsdag den 5. januar kl. 09-17
Fredag den 6. januar kl. 09-16

 

Modul 7 - Opsamling og eksamination

Onsdag den 1. februar kl. 09-17
Torsdag den 2. februar kl. 09-17
Fredag den 13. februar kl. 09-15

 

Webinarer

Efter 1., 2., 3., 5., og 6. modul tilbyder vi et webinar, hvor der er mulighed for at gå i dialog, fremlægge opgaver og stille spørgsmål til noget af det stof, vi gennemgår. Det er et krav, at der deltages på mindst fire ud af de fem webinarer.