Dagsholdet – August 2021

Dagsholdet vil ligge i hverdagene fra onsdag til fredag

Modul 1 - Personlig bevidsthed

Onsdag den 11. august kl. 9-17
Torsdag den 12. august kl. 9-17
Fredag den 13. august kl. 9-15

 

Modul 2 – Barnet og den unges udvikling

Onsdag den 8. september kl. 9-17
Torsdag den 9.september kl. 9-17
Fredag den 10.september kl. 9-15

 

Modul 3 – Kriser, sorg og svigts betydning i familiearbejdet

Onsdag den 13. oktober kl. 9-17
Torsdag den 14.oktober kl. 9-17
Fredag den 15.oktober kl. 9-15

 

Modul 4 - Kulturforskelle i familiestrukturer og opdragelsesformer

Onsdag den 17. november kl. 9-17
Torsdag den 18.november kl. 9-17
Fredag den 19.november kl. 9-15

 

Modul 5 – Forandring og kommunikation

Onsdag den 15. december kl. 9-17
Torsdag den 16.december kl. 9-17
Fredag den 17.december kl. 9-15

 

 Modul 6 – Netværk og tværfagligt samarbejde

Onsdag den 19. januar kl. 9-17
Torsdag den 20.januar kl. 9-17
Fredag den 21. januar kl. 9-16

 

Modul 7 – Eksamen

Onsdag den 16. februar  kl. 9-17
Torsdag den 17. februar  kl. 9-17
Fredag den 18. februar  kl. 9-15

 

Webinarer

Efter 1., 2., 3., 5., og 6. modul tilbyder vi et webinar, hvor der er mulighed for at gå i dialog, fremlægge opgaver og stille spørgsmål til noget af det stof, vi gennemgår. Det er et krav, at der deltages på mindst fire ud af de fem webinarer. 

Webinar-datoer for dagshold august 2021: 

6. September 2021 kl. 20-21.30

29. September 2021 kl. 20-21.30

3. November 2021 kl. 20-21.30

4.Januar 2021 kl. 20-21.30

2. Februar 2021 kl. 20-21:30