Modul 2 - Barnet og den unges udvikling


Formålet med dette modul er at give dig en grundlæggende forståelse for barnets og den unges neurologiske udvikling samt en fundamental viden om udvalgte udviklingsteorier om barnets og den unges psykiske udvikling.
Vi vil arbejde med barnets identitetsdannelse samt med tegn og tolkning i forhold til omsorgssvigtede børn og børn med diagnoser.
Du får viden om tilknytningsdannelse i praksis samt en forståelse af polyvagal teori, det autonome nervesystem, og hvordan barnets/den unges reaktioner kan bruges konstruktivt til at styrke relationen.
Endvidere får du indsigt i legens betydning som et konkret redskab i etablering af relationsdannelse og tilknytning, og vi klæder dig på med metoder og tilgange i socialt arbejde med afsæt i vores ekspertise fra Memox familiebehandling.

 

Kompetencemål

Efter modul 2 har du:
● Fundamental viden om barnets og den unges neurologiske og psykiske udviklingstrin.
● Øget viden om neurologiske diagnoser samt viden om, hvordan man konkret arbejder hermed i en familiebehandling.
● Viden om og redskaber til at arbejde med tilknytningsdannelse, det autonome nervesystem og udfordrende adfærd.
● Viden om metoder, begreber, og konkrete praksisorienterede tiltag, der er væsentlige i familiebehandlingen – og du er klædt på til at bruge dem.

 

Undervisere og oplægsholdere

Til at undervise i modul 2 har vi blandt andre hyret psykolog Mette Carandi, som har en bred terapeutisk og undervisningsmæssig erfaring i børn og unges udvikling samt hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen,  der er ekspert i hjernens funktioner og udvikling hos børn og unge med vanskeligheder.

Mette Carendi

Mette har i de sidste 10 år arbejdet med følelser og tilknytning, og stiftede i 2012 stiftede firmaet Harmoniske Unger, der senere fik navnet Human Emotions. Mette har udgivet to bøger, der primært handler om tilknytning og følelsesmæssig udvikling, og har sin tredje bog på vej, der udkommer maj 2021.

Mette er cand. mag i psykologi med speciale i følelser og tilknytning, og er rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder.

Du kan læse mere om Mettes arbejde på www.mettecarendi.com

Colour 5450 Web

Ann Elisabeth Knudsen

Ann Elisabeth Knudsen er lektor i dansk og psykologi. Hun har gennem årene specialiseret sig inden for neuropsykologi og hjerneforskning, herunder blandt andet hjernens funktioner og udvikling hos børn og unge med vanskeligheder.

Ann har i en årrække fungeret som konsulent på skoler, hvor hun er med til at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer.

Ann holder oplæg om sin nye bog "Diagnose eller opdragelse?". Du kan læse meget mere på Anns hjemmeside: ann-e-knudsen.dk

 

Ann-Elisabeth-Knudsen
Memoxakademiet | Tlf. 53 80 33 17 | Sjælland | CVR: 40 36 31 30